Oodatud on kõik rahvamuuusikahuvilised noored olenemata eelnevast muusikalisest kogemusest.