UUDIS

Audru Muuseumi uueks perenaiseks valiti Raune Põllu

11. jaanuarist 2021 võtab praeguste muuseumi varahoidjate Helgi Rootsi ja Tiiu Jalaka 25. aastase elutöö üle Raune Põllu.

Pika ja kandidaadirohke konkursi järel osutus kõige sobivamaks mantlipärijaks noor peagi Eesti Kunstiakadeemia magistriõpinguid lõpetav Raune.

Raune on lõpetanud Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi peale mida suundus Kõrgemasse Kunstikooli Pallas õppima mööbli restaureerimist ja konserverimist. Edasine koolitee viis juba Tallinnasse, kus tuleval kevadel peaks ta lõpetama Eesti Kunstiakadeemias magistriõpingud kunstikultuuri teaduskonnas muinsuskaitse ja konserveerimise erialal.

Noore naise sõnul peaks kogukonnamuuseum olema tugevalt seotud kogukonna kokkutoomisega eesmärgiga tutvustada, teadvustada ja hoida inimestest kogukonna tunnet. Ja loomulikult tutvustada piirkonna ajalugu, kombeid ja elu laiemale publikule.

Muuseumisse peaks meelitama rohkem noori läbi koostööprogrammide Pärnu Muuseumi ja koolidega. Muuseumid võiksid olla rohkem kaasatud ajalooõppe läbiviimisel, et näidata õpilastele ka praktilisi väljundeid kasvõi vanaaegsete tööriistade kasutamise näol. Samuti on oluline roll kodukoha ajaloo tundmisel ning neid tunde saaks väga huvitavalt ja interaktiivselt läbi viia just kogukonnamuuseumites.

Plaanis on korraldada erinevaid töötubasid ja vestlusõhtuid kõikidele huvilistele olenemata soost ja vanusest. Kindlasti jätkatakse koostööd kohalike kunstnike ja käsitöölistega, kelle töid muuseumis eksponeerida.

Museaalide säilimise seisukohalt on oluline ka restaureerimise ja konserveerimise protsess, mida tihtilugu väikestes muuseumites ei tehta. Selleks, et asjad säiliks ka tulevaste põlvede jaoks, on väga oluline, kuidas neid hoida ja hoiustada.

Tänases digimaailmas on üldjuhul reegel, et kui sind pole internetis, siis pole sind olemas. Eesti muuseumide veebivärav võimaldab kõigil huvilistel tutvuda muuseumide infosüsteemiga MuIS liitunud muuseumide kogudega. See on oluline materjal nii uurijatele kui ka teistele muuseumitele. Audru kogukonna ajalugu peaks jõudma ka sellesse veebiväravasse.

Raunel on veel palju mõtteid, kuidas Audru muuseumi eluga edasi minna. Üks on kindel, et kõik inimesed, nende mõtted, mälestused ja esemed on jätkuvalt muuseumisse teretulnud.